Zappicator


De zappicator is in staat om bacteriën, virussen zappicator.jpg

en ook parasieteneitjes in eten of drinken te doden.

Maar dat niet alleen: het maakt alles wat erop gezet wordt

'magnetisch noord'.

Het werkt met een speakertje dat noord magnetisch moet zijn,

en wordt aangesloten op een zapper

met een 1kHz output op de positieve uitgang.

 

Eten dat je eet of drinken dat je drinkt dat magnetisch noord is,

maakt de organen ook magnetisch noord,

wat een natuurlijke staat voor hen is.

In veel gevallen zijn onze organen echter magnetisch zuid geraakt,

voornamelijk door zware metalen die we binnen krijgen.

Vroeger of later zal één of andere ziekte daar het gevolg van zijn

en wat dat betreft kan het eten en drinken van gezappicate voedsel

dus veel problemen helpen voorkomen.

  

Maar de zappicator is tot nog meer in staat!

Het geeft een trilling/ frequentie aan het voedsel

waardoor chemische stoffen zoals het zeer giftige benzeen,

dat tegenwoordig in zo veel voedingsmiddelen uit de winkel te vinden is,

van vorm verandert en zo onschadelijk gemaakt wordt!

In het geval van benzeen, verandert het eerst in phenol,

dan in methanol, vervolgens in formaldehyde, formic acid

om tot slot als sodium en potasium formate via de urine het lichaam te verlaten.

Veel voedsel dat we eten is zo 'oud' door  transport,

dat het meer een belasting voor ons lichaam is om het te eten dan een hulp.

Aminozuren (de bouwstenen van onze eiwitten) veranderen dan langzaam

in een d-vorm, in plaats van de l-vorm.

De zappicator is in staat om het voedsel weer zijn natuurlijke,

en gezonde staat terug te geven (l-vorm van aminozuren),

waardoor het ons werkelijk voedt en van goede energie voorziet.

 

 

Gebruik:

Zet geen metalen pannen op de zappicator,

gebruik plastic of glas, uiteraard zonder metalen deksels.

Voor water, fruit, groente en andere voedingsmiddelen is 10 minuten  genoeg.

Alle zuivelproducten en eieren hebben 15 minuten  nodig.

 

 

Check ieder week met een magneet of de polariteit van de magneet nog steeds noord is.

Het laten vallen of beschadigen van de zappicator kan de polariteit veranderen.